Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEKTOR” Sp. z o.o. powstało w 1990 roku. Od początku istnienia działalności
firmy związana jest z branżą górniczą, a tematem wiodącym są węże wysokociśnieniowe do układów hydraulicznych maszyn górniczych.
W całym okresie działalności TEKTOR współpracował z takimi producentami jak:

  • ALFAGOMMA, Włochy
  • MANULI, Włochy
  • RAPISARDA, Włochy
  • BEZEK, Turcja
  • STOMIL, Polska

Węże dostarczane na rynek polski odpowiadają standardom wyrobów przeznaczonych do pracy pod ziemią w wyrobiskach kopalni węgla kamiennego, w strefach zagrożenia metanowego. Standardy te znajdują potwierdzenie w odpowiednich certyfikatach.

Odbiorcy wyrobów oferowanych przez TEKTOR to:

  • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
  • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.
  • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
  • POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A.

oraz szereg firm produkujących na potrzeby górnictwa.